tisdag 24 november 2015

Furubergsskolan fritidshem

Till vårdnadshavare med barn på Furubergsskolan fritidshem

Två viktiga saker angående Tempus:

1. Alla föräldrar med barn på Furubergs fritidshem måste registrera ett konto i Tempushome enligt bifogat dokument.
Det är ni föräldrar som lägger in meddelande i Tempus då vi ur säkerhetssynpunkt endast kan ha ett system igång. (Ex. om någon annan än vårdnadshavare hämtar, om barnet ska gå hem själv eller gå hem med kamrat)

Fr o m VT-16 kommer personalen på skolan inte att ta emot meddelanden på ”lösa lappar” längre.
Alla föräldrar kan ändra schema och lägga meddelande på sitt barn.
Ändrar man schema/meddelande efter 17,00 så syns det för personalen tidigast morgonen efter.
Ändrar man schema/meddelande före 17,00 så syns det för personalen direkt.

2. Vi har förlängt anmälan för jullovet till 1/12, som sista dag att registrera schema för jullovet.
Det är ca 50 st som saknar konto. Ni som inte registrerat ert omsorgsbehov senast 1/12 har ingen omsorg på jullovet.

Med vänliga hälsningar
Kate Svensson                                               Johanna Ogell
Rektor Furubergsskolan år 1-5                  Rektor Furubergsskolan år F

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar